top of page
MISD 2022 (35).jpg

DU HỌC BÁC SỸ Y NHA KHOA

UNPRI

Khoa Nha MISD - Prima University

Tiêu chí tuyển của MISD dựa trên 3 nền tảng:
index_4.png

Tin rằng mỗi con người là một cá thể khác nhau, luôn có khả năng vô tận, cần phải được huấn luyện và giáo dục đúng phương pháp để phát huy thế mạnh bản thân

index_5.png

Sinh viên MISD bắt buộc phải có người đỡ đầu trong ngành giới thiệu để tối ưu hoá con đường nghề  nghiệp

index_3.png

Phỏng vấn trực tiếp và được lựa chọn dựa trên tiêu chí riêng của nhà trường.

Tiên Phong

 Kế Thừa 

Phỏng Vấn

Ngô Viết Nhân - MISD Indonesia khoá 2015 - 2022

Trước khi tham gia MISD Indonesia, em đã có 4 năm học tập tại Singapore chuyên ngành Marketing. Lý do em lựa chọn MISD Indonesia là vì em cảm thấy ngành Nha có nhiều triển vọng trong hiện tại và tương lai sau này. Hy vọng sau 5 năm học, em sẽ có đủ kiến thức và sự tự tin để làm việc tại Việt Nam cũng như các nước thuộc khối Asean

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MISD TẠI VIỆT NAM

The EverRich 1, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Việt Nam

090 928 99 55

MISD 2022 (7).jpg
bottom of page